EN1090-2

Sinds juli 2014 is de norm EN 1090-1 in voege. Deze norm valt onder de bouwproductenverordening voor het in de handel brengen van bouwproducten in de Europese markt.

Metaalcomfort BVBA kan werken uitvoeren tot uitvoeringsklasse 2. De controle-instantie OCAB-OCBS heeft in augustus 2016 ons certificataat bekrachtigd (Conformiteitscertificaat 1148-CPR-20160816). Deze certificatie bevestigt onze kwalitatieve manier van werken als staalverwerker.

Dankzij de certificatie is Metaalcomfort BVBA bevoegd om de geleverde producten te voorzien van de CE-markering samen met haar eigen prestatieverklaring (DoP), opgesteld volgens de norm EN 1090-1.

Hieronder vindt u het conformiteitscertificaat.

Conformiteitscertificaat Metaalcomfort BVBA

 

logo EN 1090 1

 

TOP